Nejčastější dotazy na testování ve firmách

1.Lze zajistit testování zaměstnanců ve firmách externími mobilními týmem? Firmou která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a má vyškolený personál na odběr testu?

Ano, jedná se o smlouva s externím poskytovatelem BOZP – testování ve firmě

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

2.Lze zajistit testování zaměstnanců ve firmách a OSVČ prostřednictvím samotestování?

Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.

Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování. Zdravotní pojišťovny vytvoří preventivní program fondu prevence sloužící k odhalování onemocnění Covid 19 prostřednictvím příspěvku k úhradě samoodběrových testů, které zaměstnavatelé a OSVČ prokazatelně využijí pro pojištěnce příslušné pojišťovny. Výše příspěvku na 1 pojištěnce je nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně. Zdravotní pojišťovny jedenkrát za měsíc na základě přehledu zaměstnanců či OSVČ proplatí firmám či OSVČ náklady spojené s pořízením testu v maximální hodnotě výše uvedené.tj. ve výši skutečně uplatněných nákladů, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.

Vzhledem k tomu, že u této varianty není zajištěno napojení firmy na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a není tak možné plnit všechna povinná a jednotná hlášení podle pravidel antigenního testování, je nutné:

Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.

Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů). Bližší informace k bezpečné likvidaci použitých testů naleznete níže.

3.Které antigenní testy pro laické testování lze využít?

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.  Upozorňujeme, že seznam antigenních testů, kterým byla udělena dočasná výjimka Ministerstva zdravotnictví, je průběžně aktualizován.

4.Jaká je frekvence antigenního testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění?

Antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytované pojištěncům zdravotní pojišťovny je možné v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR provádět 1krát za 3 dny. Firmy mají povinnost testovat zaměstnance 1krát týdně.

5.Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní.

Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

6.Jaké jsou etapy testování ve firmách a co OSVČ?

Odpovědi najdete v našem článku o etapách testování ve firmách zde