Etapy testování ve firmách

 • etapa testování: Vláda na svém jednání 1. 3. schválila povinné testování ve firmách s více než 250 zaměstnanci, testování je povinné od 3. března 2021. Od 5. března se povinnost týká i podniků s 50 až 249 zaměstnanci.
 • etapa testování: Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců musí zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně 10 osob. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda v pondělí 15. března 2021.
 • etapa testování: Vláda dne 22. března 2021 rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy od 1 do 10 zaměstnanců, neziskové organizace a osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna. 

Kdo testuje:

Velikost firmy vychází z Registru ekonomických subjektů. Do stropu se počítají i zaměstnanci, kteří na pracovišti z různých důvodů nejsou přítomni. Např. ti na home office se sice v pravidelných intervalech netestují, až pak před příchodem na pracoviště – a těm je povoleno samotestování mimo pracoviště, ale do limitu zahrnuti jsou. U ostatních je to obdobné. Z epidemiologického hlediska nesmí zaměstnavatel vpouštět od 12., resp. 15. března na pracoviště neotestované zaměstnance.

Testování zaměstnanců se řídí těmito opatřeními MZDR (č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, a nyní i ve znění opatření ze dne 15. 3. č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN).

Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců nad 250 a více:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021;
 • od 12. 3. 2021nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách nad 250 zaměstnanců.

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 50 do 249:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15. 3. 2021;
 • od 15. 3. 2021nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 50 do 249 zaměstnanců.

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 10 do 49:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 10 do 49 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 17. 3. 2021;
 • musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi  3. a 26. 3. 2021;
 • od 26. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 10 do 49 zaměstnanců.

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9:

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 1 do 9 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:

 • smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021;
 • od 6. 4. 2021nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců.

Důležité upozornění: Za zaměstnance jsou považováni přidělení agenturní zaměstnanci a dále i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Testování osob samostatně výdělečně činných (OSVČ):

Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při výkonu povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému testování OSVČ čtěte.

Výjimky (testovat se nemusí):

 1. zaměstnanci pracující formou home office a nedostavující se na pracoviště (testováni musí být tehdy, vznikne-li potřeba, aby se na pracoviště dostavili),
 2. osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19,
 3. osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

 

Nejčastější dotazy na testování ve firmách najdete na odkazu zde:

https://www.bozprychle.cz/nejcastejsi-dotazy-na-testovani-ve-firmach/